Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/03-01/40
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.03.2003
Naknada za izvanredni prijevoz
Društvo "A" postavilo nam je pitanje u svezi s naknadom za izvanredni prijevoz koju im zaračunava društvo "B" i na koju im obračunava porez na dodanu vrijednost. Postavljaju pitanje je li u duhu poticanja izvoza robe zaračunavati porez na naknadu za izvanredni prijevoz jer se radi o prijevozu robe koja se izvozi u inozemstvo.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge.
Naknada za izvanredni prijevoz je naknada za pojačanu uslugu korištenja cesta koju naplaćuje društvo "B" - obveznik poreza na dodanu vrijednost i ono je obvezno na ostvarenu naknadu obračunati porez.
Porez na dodanu vrijednost koji društvo "B" zaračunava društvu "A" za uslugu pojačanog korištenja cesta kod izvanrednog prijevoza, društvo "A" može odbiti kao pretporez i na taj način ga zaračunani porez troškovno ne opterećuje odnosno ne ulazi kao trošak u kalkulaciju njegove cijene prijevoza dobara koja se izvoze.
Usluga prijevoza dobara koja se izvoze koju će društvo Zagrebtrans d.o.o. zaračunati naručitelju prijevoza oslobođena je poreza temeljem odredbe članka 13. stavak l. točka l. Zakona.
Prema tome, ne stoji tvrdnja da porez zaračunan na naknadu za izvanredni prijevoz djeluje nepoticajno na izvoz dobara.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu