Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/504
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 31.12.2002
Oporezivanje osnivačkog uloga i prometa udjela
Društvo "A", Split, postavilo nam je pitanja u svezi s oporezivanjem osnivačkog uloga i prometa udjela, budući da smatraju da su odredbe članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) u suprotnosti.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost, ne plaća se između ostalog i na prijenos udjela u poduzećima.
Odredbom članka 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se isporukom dobra koja podliježe oporezivanju smatra i unos imovine jednog društva u drugo društvo.
Kod isporuke postoje dvije osobe - isporučitelj i pnmatelj isporuke. Kod unosa imovine jednog društva u drugo društvo, kao protunaknada se u pravilu daju određena prava u društvu. Tada se radi o razmjeni jer naknada za isporučenu ili unijetu imovinu nije novčana već protuisporuka drugog dobra odnosno usluge (prava). Pri razmjeni, isporuke načelno podliježu oporezivanju kod svakog isporučitelja.
Društvo-obveznik poreza na dodanu vrijednost koje unosi imovinu u drugo društvo obavlja isporuku dobra koja načelno podliježe oporezivanju. Ako društvo unosi novčana sredstva u drugo društvo, takva isporuka ne podliježe oporezivanju prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona. Društvo u koje se imovina unosi kao primatelj isporuke daje kao protunaknadu za unesena dobra, udjele u društvu odnosno određena prava povezana s društvom u koje je unijeta imovina. Davanje prava u društvu članovima društva prema odredbi članka 11. stavak 3. Zakona, ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
U skladu s navedenim, odredbe članka 11. stavak 3. Zakona i članka 11. stavak 3. Pravilnika, nisu u suprotnosti.
Ako se radi o unosu imovine jednog društva u drugo društvo gdje motiv nije stjecanje vlasničkog udjela već npr. poklon, takva isporuka podliježe oporezivanju temeljem odredbe članka 2. stavak 1. točka 3. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu