Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/389
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.11.2002
Plaćanje poreza pri kupovini osobnog automobila
Gosp. "A", iz Karlovca, uputio nam je upit plaćaju li porez pri kupovini osobnog automobila Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata s 80% oštećenja organizma, na koji u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama članka 46. stavak 2. i 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 94/01.), propisno je da HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% l. skupine, imaju pravo na osobni automobil koji mu u vlasništvo daje Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata svakih 7 godina. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata pri uvozu, ili kupnji osobnog automobila za navedene osobe oslobođeno je plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 46. stavak 4. istog Zakona, propisano je da HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine čije utvrđeno oštećenje organizma ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta, imaju pravo svakih 5 godina na uvoz osobnog automobila bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma.
Prema tome, ako je hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata s 80% oštećenja organizma (IV. skupine) utvrđeno oštećenje organizma koje ima za posljedicu oštećenja funkcija donjih ekstremiteta, tada ima pravo na uvoz osobnog automobila bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu