Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/396
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 31.10.2002
Pravo na porezno oslobođenje pri popravku vozila
U svezi s vašim upitom je li potvrda Državnog protokola Republike izdana na zahtjev UNHCR-a važeći dokument temeljem kojeg UNHCR može ostvariti pravo na porezno oslobođenje pri popravku vozila kod društva "A", odgovaramo.
U skladu s odredbama Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice ("Narodne novine" -Međunarodni ugovori broj 11/01) i Konvencije Ujedinjenih nacija o povlasticama i imunitetima iz 1946. godine, Uredi UNHCR-a i pojedini službenici UNHCR-a u Republici Hrvatskoj uživaju povlastice i imunitete te oslobođenja i olakšice koji se uobičajeno odobravaju diplomatskim i konzularnim predstavnicima.
U tom slučaju, oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ostvaruju se temeljem odredbe članka 13. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 73. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine"', broj 60/96 do 54/01) na temelju potvrde koju im izdaje Državni protokol Republike Hrvatske.
Povratak na prethodnu stranicu