Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/00-01/236
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.06.2002
Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a
U svezi upita vjerske zajednice "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja PDV-a, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 11. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge i isporuke dobara vjerskih zajednica i ustanova pod uvjetom da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima. Vjerske zajednice i ustanove koje su u smislu ovoga članka oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, nisu obvezne obračunavati porez na isporuke dobara i usluga, ali nemaju ni pravo odbitka poreza koji su im zaračunali drugi porezni obveznici - dobavljači.
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, vjerske i socijalne ustanove oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada uvoze dobra koja su im dana kao donacija ili kada uvoze dobra koja plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu koje plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga koje se financiraju iz inozemnih novčanih donacija, propisan je odredbom članka 73b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.).
Mimo zakonskih odredbi, Ministarstvo financija nema ovlasti donositi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu