Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/00-01/246
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.06.2002
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost
U svezi upita vjerske zajednice "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja PDV-a odnosno izdavanja odgovarajuće potvrde na temelju koje mogu ostvariti pravo na porezno oslobođenje pri uvozu crkvenih knjiga, literature i tiska, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbama članka 12. stavak 1. točka 12. i članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), vjerske i socijalne ustanove oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada uvoze dobra koja su im dana kao donacija ili kada uvoze dobra koja plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu koje plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije.
Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga koje se financiraju iz inozemnih novčanih donacija, propisan je odredbom članka 73b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.).
U svezi oporezivanja knjiga, napominjemo da je odredbama članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona, propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu. Odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, propisano je da se knjigama u smislu zakona smatraju neperiodične tiskovine uz obilježja prema definiciji UNESCO-a.
Povratak na prethodnu stranicu