Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/637
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.07.2002
Izuzimanje od plaćanja poreznih davanja za edukativni projekt
U svezi s upitom neprofitne udruge Kazalište "A" o izuzimanju od plaćanja poreznih davanja za izvođenje edukativnog programa pod nazivom „NE, NE .....MI-NE" o opasnostima od mina, koji će prirediti za djecu osnovnih škola na temelju ugovora o suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje, a za koji je Hrvatski centar za razminiranje dobio sredstva od UNDP-a, odgovaramo u nastavku.
Iako u upitu nije precizirano, o kojem se poreznom obliku radi, pretpostavljamo da se radi o izuzimanju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za isporuke dobara i usluga koje su obavljene humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, neprofitnim organizacijama, ustanovama i udrugama, koje navedene osobe plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije. Temeljem ove odredbe Hrvatski centar za razminiranje, uz postupak propisan u članku 73b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, može dobra i usluge koja plaća iz primljene inozemne donacije nabavljati uz porezno oslobođenje iz članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona.
Međutim, u konkretnom slučaju se radi o usluzi koju Hrvatskom centru za razminiranje, obavlja Kazalište "A", a koja je prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 10. Zakona, oslobođena poreza na dodanu vrijednost. Porezno oslobođenje iz članka 11. Zakona, znači da osobe koje obavljaju oslobođene isporuke ne zaračunavaju porez na dodanu vrijednost. To znači da primatelju usluge - Hrvatskom centru za razminiranje za konkretnu uslugu temeljem odredbe članka 11. stavak 1. točka 10. Zakona, neće biti zaračunan porez od strane Kazališta "A" te se ne primjenjuje porezno oslobođenje iz članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, prema kojoj bi primatelj usluge - Hrvatski centar za razminiranje, uz proceduru propisanu u članku 73b. Pravilnika, bio oslobođen poreza temeljem činjenice da navedenu uslugu plaća sredstvima primljene inozemne novčane donacije.
Povratak na prethodnu stranicu