Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/00-01/443
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.07.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za inozemnu donaciju
U svezi zahtjeva društva "A" za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za inozemnu donaciju - stroj za razminiranje, u nastavku odgovaramo.
Prema odredbi članka 12. stavak 1. točka 1. i 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000.) i članka 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01), poreza na dodanu vrijednost oslobođen je privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića.
Humanitarnom pomoći u smislu članka 12. točke 1. i 12. Zakona, smatra se uvoz dobara za potrebe humanitarnih organizacija (oprema, potrošni materijal) i za programe pomoći što ih te organizacije daju, te donacije dobara kada ih inozemni donatori poklanjaju zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima i tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. S humanitarnim organizacijama, u smislu Zakona i Pravilnika, izjednačene su neprofitne organizacije, ustanove i udruge.
Stoga, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara koje inozemni donatori poklanjaju ne mogu koristiti pravne osobe (društva), nego samo ustanove, klubovi, tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave i neprofitne organizacije navedene u članku 12. stavak 1. točka 1. i 12. Zakona.
Mimo zakonskih odredbi, Ministarstvo financija nema ovlasti pojedinog poreznog obveznika osloboditi od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu