Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/158
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 18.06.2002
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Na vaš upit pod gornjim brojem u vezi sa zamolbom samostalnog umjetnika "A", za izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost u koji se porezni obveznik prijavio 1. siječnja 2001., odgovaramo u nastavku.
Od 1. lipnja 2000., a prema članku 11. stavak 1. točka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00), osim do tada propisanih usluga i isporuka dobara javnih ustanova u kulturi, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su i usluge samostalnih umjetnika.
Prema odredbama članka 66. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) iznimno su postojeći poduzetnici iz članka 11. stavak 1. točka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (među kojima su i samostalni umjetnici) mogli odlučiti hoće li s isporukama dobara i usluga koje obavljaju postupati kao s oporezivim isporukama, o čemu su bili dužni do 31. srpnja 2000. pisano izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave.
Iz prethodno navedenog razvidno je da se odredbe članka 66. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne mogu primijeniti na poreznog obveznika - samostalnog umjetnika koji se u sustav poreza na dodanu vrijednost prijavio 1.1. 2001.
U ovom slučaju primjenjuju se odredbe članka 22. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, budući da se samostalni umjetnik kao poduzetnik dragovoljno prijavio u sustav poreza na dodanu vrijednost, pa ga rješenje Porezne uprave obvezuje narednih pet godina.

Povratak na prethodnu stranicu