Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/131
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 27.03.2002
Oslobođenje od plaćanja porez na dodanu vrijednost
Od Muzeja suvremene umjetnosti iz Zagreba, primili smo zahtjev za oslobađanjem od plaćanja PDV-a na uvoz umjetničkih slika zagrebačkog slikara "A" koje su tijekom Domovinskog rata iznijete iz Hrvatske bez dozvole nadležnih tijela, a sada su prema navodima u zahtjevu, djela pronađena u Austriji te su dijelom otkupljena, a dijelom donirana i kao takva se uvoze u Hrvatsku.
Naše je mišljenje:
Prema odredbama Zakona o porezu a dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), kada je riječ o umjetničkim djelima, propisano je porezno oslobođenje u članku 12. stavku 13. Zakona, samo za slučajeve kada vlastita djela iz inozemstva u Hrvatsku unose znanstvenici, književnici i umjetnici, uz uvjete propisane carinskim propisima.
Ovo porezno oslobođenje ne može se primijeniti na uvoz slika koje je Muzej suvremene umjetnosti otkupio i sada ih uvozi u Republiku Hrvatsku.
Za dio slika koje predstavljaju donaciju Muzeju suvremene umjetnosti, moguće je koristiti oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 12. stavak 12. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu