Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/174
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 21.03.2002
Izdavanje računa za usluge vrtića
Dječji vrtić "A", uputio nam je upit o tome jesu li obvezni izdavati račune za svoje usluge. Navode da kao predškolska ustanova nisu obveznici plaćanja PDV-a. S korisnicima programa-roditeljima djece potpisuju ugovore i ispostavljaju im uplatnice na ime Dječjeg vrtića ili Gradskog ureda za obrazovanje i šport, ovisno o tome jesu li posrijedi dodatni programi ili sufinanciranje usluga.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), od plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su, uz ostalo, usluge i isporuke dobara što ih obavljaju predškolske ustanove.
Ako je u konkretnom slučaju riječ o ustanovi koja obavlja djelatnost po posebnim propisima i koja je u smislu navedenog članka Zakona oslobođena od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, u smislu toga Zakona nije obvezna izdavati račune za usluge koje naplaćuje od roditelja-korisnika.
Prema članku 48. stavci 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, br. 10/97), dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne uprave i samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika, a sredstva se uplaćuju u proračun jedinice lokalne uprave i samouprave koja je osnovala dječji vrtić ili na žiroračun dječjeg vrtića. Stoga smo dopis Dječjeg vrtića "A" uputili Ministarstvu financija, Odjelu za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje radi odgovora u dijelu upita o obvezi izdavanja računa (ili uplatnica).
Molimo da s ovim odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu