Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/02-01/64
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 01.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
Društvo "A", postavilo nam je pitanje je li obvezno za usluge provoza kroz carinsko područje Republike Hrvatske, koje nisu naplaćene u roku 150 dana, obračunati PDV-e, na koje odgovaramo.
U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara, te prijevozne i otpremne usluge koje su u svezi s izvozom dobara.
Odredbom članka 13. stavka 2. Zakona, propisana je obveza zaračunavanja PDV-a na izvozne isporuke koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom.
Dobra u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge, oslobođene su PDV-a temeljem odredbe članka 12. točka 12. Zakona. Za ovo porezno oslobođenje nije propisan uvjet naplate u skladu s deviznim propisima, te prema tome, ako usluge provoza kroz carinsko područje Republike Hrvatske nisu naplaćene u roku od 150 dana ne postoji obveza zaračunavanja PDV-a.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu