Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:214-01/02-01/1
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 20.02.2002
Porez na dodanu vrijednost - Zakon o vatrogastvu
Radi učestalih upita Područnih ureda Porezne uprave u vezi primjene odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/99 i 117/01), kojima se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje vatrogasne djelatnosti, a u svrhu jedinstvenog postupanja u primjeni poreznih propisa, u nastavku dajemo slijedeću uputu.
Od 1. siječnja 2002., stupile su na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, objavljenim u Narodnim novinama broj 117/01., između ostaloga i u dijelu što propisuje oslobađanje od plaćanja PDV-a za javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti.
Navedene odredbe o oslobođenju od plaćanja PDV-a (članak 48. stavak 2. Zakona o vatrogastvu), nisu provedive budući da nije propisano što se smatra opremom i materijalom, koje su to usluge što služe za obavljanje djelatnosti, te način identifikacije pravnih osoba (vatrogasnih postrojba, društava i zajednica), koje imaju pravo na nabavu oslobođenu od plaćanja PDV-a. Osim toga, te su odredbe u suprotnosti s temeljnim načelima Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), budući da se sustav oporezivanja PDV-om temelji na načelu prava svakog poreznog obveznika na povrat PDV-a (pretporeza) obračunanog po računima dobavljača. Porezni obveznik svoje pravo na povrat PDV-a ostvaruje podnošenjem porezne prijave u Zakonom propisanim rokovima.
Prema važećim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisana su oslobođenja od plaćanja PDV-a u tuzemstvu tako, da su u članku 11. Zakona navedene određene ustanove i institucije (nisu vatrogasne postrojbe, društva i zajednice) koje nisu obvezne obračunavati PDV po računima ispostavljenim za obavljanje usluga ili isporuka dobara, ali su istovremeno obvezne plaćati obračunani PDV po ulaznim računima dobavljača kada nabavljaju dobra (opremu) i usluge.
U svrhu razrješavanja trenutačnog stanja i iz razloga ne provedivosti oslobođenja od plaćanja PDV-a kako je propisano u članku 48. Zakona o vatrogastvu, Ministarstvo financija je predložilo Ministarstvu unutarnjih poslova da predloži Vladi Republike Hrvatske izmjenu navedene odredbe Zakona o vatrogastvu tako, da se propišu odredbe koje su važile u 2001. godini, tj. prije izmjene Zakona, a propisivale su vraćanje PDV-a vatrogasnim postrojbama po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti.
Budući da spomenuta odredba Zakona o vatrogastvu zasada nije provediva, to se ne može ostvariti oslobođenje od plaćanja PDV-a kao što je propisano izmijenjenim odredbama Zakona o vatrogastvu.
Ako Zakon bude donesen kako je ovo Ministarstvo predložilo, tada će se riješiti na odgovarajući način, tj. vatrogasnim postrojbama i društvima izvršiti će se povrat plaćenog PDV-a po računima za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti, kako je važilo i u 2001. godini.
Povratak na prethodnu stranicu