Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/07-01/750
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 14.06.2007
Jesu li pristojbe, sanitarne takse i tržne takse prolazne stavke kod obračunu pdv-a?

Društvo „A“ d.o.o., Karlovac, bavi se međunarodnim otpremništvom odnosno ima ovlaštenje za zastupanje u carinskom postupku. Člankom 35. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (Narodne novine, broj 1/97), propisano je da troškove nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze (pristojbe za uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti - sanitarne takse pri uvozu te pristojbe za izdavanje uvjerenja o kakvoći - tržne takse), snosi uvoznik. Obzirom da društvo „A“ d.o.o. navedene pristojbe kao osoba za carinsko zastupanje uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske te potražuje iznose za plaćene pristojbe, postavljeno je pitanje jesu li navedene pristojbe prolazne stavke ili ulaze u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.

 

U naknadu prema članku 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe (prolazne stavke).

 

Navedene pristojbe nisu trošak društva „A“ d.o.o., ako društvo nije uvoznik, nego otpremnik ovlašten za carinsko zastupanje i poduzimanje ostalih radnji i plaća te pristojbe u ime poduzetnika kojeg zastupa pri uvozu. U tom slučaju društvu „A“ d.o.o. navedene pristojbe predstavljaju prolaznu stavku u smislu članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu