Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/06-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.01.2006
PDV na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad
U svezi s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad koje su dužni plaćati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proizvođači i uvoznici proizvoda koji ambalažu stavljaju na tržište, a koju zaračunavaju svojim kupcima, odgovaramo u nastavku
Proizvođači i uvoznici proizvoda koji stavljaju ambalažu na tržište obvezni su prema Zakonu o otpadu ("Narodne novine", br.178/04), Uredbi o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu ("Narodne novine", br 153/05) i Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine", br.97/05) plaćati naknadu za ambalažu i ambalažni otpad Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Prema članku 16. stavku 1. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, ukupnu naknadu za ambalažu za piće čini zbroj:
1. naknade zbrinjavanja čiji je iznos određen u tabeli Pravilnika prema vrsti materijala i količini ambalaže u tonama stavljene na tržište i naknade zbrinjavanja u iznosu od 0,10 kuna po jedinici ambalaže
2. povratne naknade u iznosu od 0,50 kuna po jedinici ambalaže
3. poticajne naknade čiji je iznos određen u tabeli Pravilnika prema volumenu ambalaže po jedinici ambalaže osim u slučaju ostvarenja Nacionalnog cilja (članak 26. Pravilnika) kada se ne plaća poticajna naknada.
Sukladno navedenom, smatramo da povratna naknada za ambalažu za pića i napitke u iznosu od 0,50 kuna po jedinici prodajne ambalaže koju proizvođači i uvoznici tih proizvoda uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavlja prolaznu stavku u smislu članka 8. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", bi 47/95 cio 90/95) i članka 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br.60/96 do 153/05), iz razloga što iznos od 0,50 kuna po jedinici vraćene ambalaže za jednokratnu uporabu Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti vraća trgovačkom društvu-prodavatelju nakon što je prodavatelj isti iznos naknade isplatio potrošaču za vraćenu ambalažu.
Stoga će proizvođač i uvoznik iznos povratne naknade od 0,50 kuna po jedinici ambalaže u računu koji ispostavlja kupcu (trgovačkom društvu-prodavatelju) iskazati kao prolaznu stavku što ne ulazi u osnovicu za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost. Kad trgovačko društvo-prodavatelj ispostavlja račun kupcu-potrošaču iznos povratne naknade od 0,50 kuna po jedinici ambalaže iskazuje zasebno kao prolaznu stavku na koju se ne obračunava porez na dodanu vrijednost.
Naknade zbrinjavanja ambalaže čiji je iznos određen u tabeli članka 13. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, prema vrsti materijala i količini ambalaže u tonama stavljene na tržište i naknade zbrinjavanja u iznosu od 0,10 kuna po jedinici ambalaže, te poticajne naknade čiji je iznos određen u tabeli članka 15. istog Pravilnika prema volumenu ambalaže po jedinici ambalaže, koje proizvođač i uvoznik zaračunava kupcu pri prodaji proizvoda uračunavaju se u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost. Ukupni iznos navedenih naknada ne predstavlja prolaznu stavku iz članka 51. stavka 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, obzirom da se taj iznos ne vraća potrošaču i čini osnovicu za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost sukladno članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu