Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/05-01/684
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 25.05.2005
Priznavanje popusta na prodaju vozila tijekom promotivne kampanje
Društvo "A" d.o.o., Zagreb, obratilo nam se s upitom o priznavanju popusta na prodaju vozila tijekom promotivne kampanje na način da bi kupcima umjesto uobičajenog popusta poklanjao bankovnu karticu s određenim iznosom (npr. 10.000,00 kuna) te dodatni popust na način da bi tijekom promocije osigurao svim kupcima određeni popust (npr. 8.000,00 kuna), ali bi se u svakom oglasu nalazila jedna šifrirana poruka, te bi kupac koji razbije šifru dobio 2.000,00 kuna dodatnog popusta. U stvari, bi prema navodima u upitu svaki kupac dobio ukupan popust od 10.000,00 kuna bez obzira je li uspio ili ne razbiti šifru.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 8. stavak 1. i stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04), poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučeno dobro ili uslugu. Naknadom se smatra sve ono što primatelj isporuke treba dati ili platiti za obavljenu isporuku, osim poreza na dodanu vrijednost.
U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijene i popusti koji se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa.
Prema tome, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, poreznu osnovicu umanjuju samo popusti koji su kupcu odobreni i iskazani u računu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu