Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/05-01/209
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 02.09.2005
Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost - rabljena vozila
Društvo "A" d.o.o., Zagreb, obratilo nam se s upitom može li pravna osoba prilikom prodaje rabljene brodice, koja je kupljena od fizičke osobe, pa prilikom nabave nije bio odbijen pretporez, postupiti u skladu s člankom 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prema kojem se pri isporuci rabljenih osobnih vozila porezna osnovica može smanjiti za nabavnu cijenu, ako pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) i članka 51. stavak 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak), pri isporuci rabljenih osobnih vozila porezna osnovica utvrđuje se kao razlika između prodajne i nabavne cijene, ako pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez.
Plovni objekt u smislu članka 5. stavak 3. Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 181/04) je pomorski objekt namijenjen za plovidbu morem. Plovni objekt može biti brod, ratni brod, jahta ili brodica.
Shodno navedenom, odredbe članka 8. stavak 7. Zakona odnose se isključivo na osobna vozila (automobile) namijenjena za kretanje po cesti, a ne na plovila. Stoga, porezni obveznik, u ovom slučaju društvo "A" d.o.o., pri isporuci rabljene brodice ne može osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost umanjiti za nabavu vrijednost, nego poreznu osnovicu čini ukupna naknada za isporučeno dobro što je propisano člankom 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upite.
Povratak na prethodnu stranicu