Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/04-01/14
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 06.02.2004
Plaćanje PDV-a po stopi 0% na vodič A
Društvo (d.o.o.)'B' zatražilo je mišljenje o tome plaća li se porez na dodanu vrijednost po stopi od 0%, prema članku 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), na vodič «A» koji sadrži informacije i podatke vezane uz uslužne djelatnosti.
Odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijali.
Prema tome, budući da je u konkretnom slučaju riječ o publikaciji koja ima obilježja informativnog materijala i turističkog vodiča, isti se ne može smatrati knjigom prema odredbama članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, pa podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22%.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu