Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/416
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 18.12.2003
Naknada za uporabu radijske frekvencije
U dopisu što nam ga je uputila gospoda "A", postavljen je upit je li društvo "B" pravilno postupilo obračunavši porez na dodanu vrijednost na prefakturiranu naknadu za uporabu radijskih frekvencija za radio stanicu koja se nalazi na plovilu što ga, temeljem financijskog leasinga, otplaćuju toj tvrtki. Zatražili su i tumačenje o tome je li moguće da im navedeno društvo fakturira ovu naknadu kao prolaznu stavku, te da se s tog osnova ne obračunava porez na dodanu vrijednost?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 47/95 do 73/00) i članku 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
U priloženom dopisu navedeno je da je društvo "B" naknadu za uporabu radijskih frekvencija platilo u svoje ime i za svoj račun, jer je plovilo u njihovu vlasništvu za sve vrijeme trajanja najma, te je stoga naknadu, kojom ih je zadužio Hrvatski zavod za telekomunikacije računom broj : PL-00382/202-243, fakturiralo korisniku leasinga.
Društvo je bilo obvezno obračunati porez na dodanu vrijednost na ukupan iznos računa, jer u konkretnom slučaju nije riječ o prolaznim stavkama u smislu odredbe članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojim je propisano da u naknadu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelje upita.
Povratak na prethodnu stranicu