Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/1027
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.11.2003
Smanjenje porezne obveze zbog nemogućnosti naplate
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, obratio nam se s pitanjem može li ispraviti obvezu PDV-a u skladu s odredbom članka 79. stavak 3. i članka 109. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 73/00) za iznose računa koje im je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vratio jer im zbog prekoračenja ugovorene bodovne realizacije nije u mogućnosti platiti? Od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji nije obveznik PDV-a i nije mogao koristiti odbitak pretporeza, pa prema tome nije mogao niti dati izjavu da je ispravio odbitak pretporeza u smislu odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00), primili su izjavu o nemogućnosti plaćanja tih računa.
Stranci je potrebno odgovoriti da u skladu s odredbom članka 8. stavak 3. Zakona, nije moguće smanjenje porezne obveze na ovaj način, o čemu smo se očitovali i u našem pismu klasa: 410-19/03-01/87 od 18. rujna 2003. godine.
Povratak na prethodnu stranicu