Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/986
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.10.2003
Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Igračnica "A" sklopila je ugovor o zakupu poslovnog prostora sa hotelom "B". Ugovorom je određena cijena najma mjesečno, a dogovoreno je i umanjenje cijene zakupa za iznos ulaganja u prostor. Svojstvo investitora u izvođenju radova ima isključivo zakupodavac, a ulaganja i vlasništvo nad istima pripadaju zakupoprimcu. S obzirom na navedeno postavljaju pitanje o osnovici poreza na dodanu vrijednost prilikom zakupa poslovnog prostora.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 47/95 do 73/00) i članku 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
U skladu s navedenim osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini ukupni iznos naknade, bez obzira na ugovoreni iznos ulaganja koji će izvršiti zakupoprimac. Naime, iznos ugovorenih ulaganja od strane zakupoprimca u zakupljeni poslovni prostor podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost budući da prema članku 8. Zakona poreznu osnovicu čini ukupna naknada za obavljenu uslugu (najam poslovnog prostora). Iznos ulaganja u unajmljeni poslovni prostor je samo dio ukupne naknade nadoknađene na način ulaganja sredstava u unajmljeni poslovni prostor.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu