Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/53
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.06.2003
Primjena članka 8. stavak 7. Zakona
U svezi s upitom pod gornjim brojem glede primjene članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), a koji se odnosi na prodaju rabljenih mopeda i motocikla, izvješćujemo vas da smo suglasni s vašim odgovorom poreznom obvezniku što ste ga priložili dopisu.
U nastavku dajemo pojašnjenje.
Iznimno od odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odredbom članka 8. stavak 7. istog Zakona propisano je da se pri isporuci rabljenih osobnih vozila porezna osnovica može smanjiti za nabavnu cijenu ako pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez.
Prema odredbi članka 51. stavak 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 60/96 do 58/03) pri prodaji na taj način nabavljenih rabljenih osobnih vozila porezna se osnovica utvrđuje kao razlika između prodajne i nabavne cijene.
Budući da se moped ne smatra motornim vozilom u smislu odredbi članka 4. stavak 1. točka 31. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 59/96), što ste naveli u priloženom odgovoru, pri prodaji rabljenih mopeda ne mogu se primijeniti odredbe članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Takav promet podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona, a poreznu osnovicu čini naknada Za isporučeno dobro prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Predmet oporezivanja prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. i članka 3. Zakona o posebnim
porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) jesu, među ostalim, određeni osobni automobili, motocikli i ostala motorna vozila, a promet ili stjecanje mopeda (vozila na motorni pogon), za razliku od motocikla (motornih vozila), nije
predmet oporezivanja prema tom Zakonu. O tome smo dali mišljenje klasa: 410-19/00-01/52, ur. broj:
513-07/00-2, od 18. svibnja 2000.
Povratak na prethodnu stranicu