Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/272
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.03.2003
Povrat poreza na dodanu vrijednost
Poduzeće "A" obratilo nam se s pitanjem postoji li mogućnost povrata poreza na dodanu vrijednost u dijelu koji se odnosi na obračunani porez na dodanu vrijednost sadržan u nenaplaćenim računima izdanim poduzeću koje je otišlo u stečaj. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) ako se porezna osnovica naknadno promijeni zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tak nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.
Članak 52. stavci 1. i 2. Pravilnika o porez na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisuje ako se porezna osnovica naknadno umanji zbog različitih vrsta popusta koje isporučitelj daje primatelju ili zbog nemogućnosti naplate, tada se umanjuje porezna osnovica samo u slučaju kada i isporučitelj i primatelj ispravljaju poreznu osnovicu odnosno porez i pretporez.
Prema odredbama Zakona i Pravilnika nije dozvoljen jednostrani ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate. Porez koji obračuna isporučitelj za primatelja dobra ili usluge - poreznog obveznika predstavlja pretporez koji on odbija od svoje porezne obveze.
U skladu s navedenim, ako dođe do ispravka porezne osnovice odnosno obveze poreza, tada se ispravak može obaviti samo na način da i isporučitelj i primatelj na propisani način i za isti iznos isprave porez odnosno pretporez.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu