Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/503
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.01.2003
Porezni tretman tzv.naknade za neispunjenje garancijske obveze
Društvo "A", postavilo nam je pitanje o poreznom tretmanu tzv. naknade za neispunjenje garancijske obveze prema Ugovoru o garancijskom zakupu hotelskog smještaja koji je društvo A" sklopio s društvom "B" iz Vodica, na koje odgovaramo u nastavku.
Prema navodima u upitu garancijski ili fiksni zakup hotelskog smještaja označava vrstu zakupa gdje turistička agencija zakupljuje određeni kapacitet u određenom vremenskom razdoblju fiksno tj. plaća ga u punom ugovorenom iznosu bez obzira je li ga uspjela prodati gostu ili je ostao prazan što proizlazi i iz odredbi članka 2. navedenog Ugovora.
U konkretnom slučaju, budući da je predmet Ugovora fiksni zakup, mišljenja smo da iznos koji agencija plaća hotelu na ime nepopunjenih kapaciteta kao garancijsku obvezu temeljem Ugovora, nije naknada štete već dio naknade za uslugu fiksnog zakupa, jer je predmet Ugovora -usluga fiksnog najma odnosno zakupa kapaciteta bez obzira hoće li on biti popunjen ili ne, pa je i porezna osnovica za obavljenu uslugu, ukupna naknada za obavljenu uslugu u skladu s odredbom članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).
Molimo da o našem mišljenju izvijestite.
Povratak na prethodnu stranicu