Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/1014
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 06.12.2002
Plaćanje poreza korisnika potpora
U svezi s vašim upitom trebaju li korisnici potpora plaćati porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i prirez na iznose bezpovratne potpore koju će im vaše ministarstvo prema odluci Vlade Republike Hrvatske u okviru Programa potpora za inovacije za 2002. godinu, odobravati iz Državnog proračuna, naše je mišljenje:
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), porezom na dodanu vrijednost oporezuju se isporuke dobara i usluga koje obave poduzetnici-porezni obveznici.
Isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost i za to prima određenu naknadu.
U svakom konkretnom slučaju se procjenjuje postoji li isporuka koja podliježe oporezivanju. Ako između primatelja i davatelja potpore postoji isporuka dobra ili usluge, tada potpora načelno predstavlja naknadu za obavljenu isporuku odnosno osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe članka 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, prema odredbi članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01) u naknadu ne ulaze iznosi primljeni po osnovi premija, regresa i drugih poticajnih sredstava iz proračuna.
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00) nisu propisana oslobođenja od poreza na takve potpore, pa se prema tome primljene potpore smatraju primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu