Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/356
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.11.2002
Naknadno umanjenje porezne osnovice
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Mirogojska cesta 16, postavio nam je upit može li naknadno umanjiti poreznu osnovicu sukladno članku 109. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.) za dio nepriznatih faktura od stane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zavod za javno zdravstvo temeljem ugovora s HZZO-m je obvezan preuzeti analizu sve isporučene uzorke od HZZO-a, koji nakon obavljene analize ne priznaje dio obavljenih usluga Odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Prema članku 8. stavak 1. Zakona, osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Člankom 8. stavak 3. Zakona i člankom 109. Pravilnika, propisano je da, ako se porezna osnovica (naknada) promjeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tomu pisano izvjesti isporučitelja.
Nepriznavanje dijela obavljene usluge ili isporuke dobara od strane primatelja dobara ili usluga predmet je obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i primatelja dobara ili usluga, što ne utječe na poreznu osnovicu ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavak 3. Zakona.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu