Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/296
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 24.09.2002
Porezni tretman naknade za posebnog nositelja brzojava
Društvo Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP) Zagreb, Jurišićeva 13, postavilo nam je pitanje o poreznom tretmanu naknade za posebnog nositelja brzojava. Za primitak brzojava koji se dostavlja po posebnom nositelju (XPx) se od pošiljatelja naplaćuje naknada za brzojav i naknada za posebnog pošiljatelja prema cjeniku HP-a. Kod isplate naknade posebnom nositelju (koji u pravilu nije djelatnik HP-a), HP obračunava i uplaćuje porez na dohodak u skladu s člankom 36. stavak 2. i člankom 18. stavak 12. Zakona o porezu na dohodak. Pitanje je podliježe li obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost, naknada koja se od pošiljatelja naplaćuje za posebnog nositelja brzojava te plaća li se porez na dodanu vrijednost na iznos za posebnog pošiljatelja brzojava kada se brzojav predaje preko telefona, u kojem slučaju društvo Hrvatske telekomunikacije d.d. uplaćuje u korist HP cjelokupni iznos naknade za posebnog nositelja, koji onda HP isplaćuje posebnom nositelju umanjen za porez na dohodak i možebitni prirez?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge, a naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Za predane brzojave koji se dostavljaju po posebnom nositelju, naknada se sastoji od naknade za brzojav i naknade za posebnog nositelja. Ukupna naknada za predani brzojav koji se dostavlja po posebnom nositelju je naknada za uslugu koju je obavio HP, obračunata prema cjeniku HP-a i čini osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost.
Isto se odnosi i na naknadu za posebnog nositelja brzojava od pošiljatelja koji brzojav predaje putem telefona, gdje Hrvatske telekomunikacije naplaćuju ukupan iznos od pošiljatelja i u cijelosti ga uplaćuju u korist HP-a.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu