Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/01-01/458
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 12.05.2002
Obračun PDV-a primatelju leasinga
Društvo "A" postavilo nam je pitanja kako obračunati PDV-e primatelju leasinga (financijski leasing), ako su rabljeni automobil nabavili od pravne osobe, a ta je pravna osoba kupila predmetni automobil od građana i budući da nije mogla odbiti pretporez, pri isporuci automobila društvu "A" iskazali su PDV-e na razliku između prodajne i nabavne cijene u skladu s odredbom članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).
Na ovaj upit potrebno je stranci odgovoriti na način kako je to odgovoreno našim pismom klasa: 410-19/02-01/151; ur. broj: 513-07/02-1 od 22. travnja 2002. godine - točka III. 1.
Postavili su također pitanje kako i tko plaća porez na cestovna i motorna vozila, u financijskom ili operativnom leasingu, odnosno da li se rješenja ispostavljaju automatizmom prilikom registracije ili se treba prijaviti Poreznoj upravi?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 17. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", broj 117/93 do 117/01-ispravak), porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.
Porez se plaća prema rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo, a pri promjeni vlasništva na cestovnom motornom vozilu tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila, ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku, kako je to propisano odredbom članka 19. stavak 1. i 2. Zakona.
Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, koje su stupile na snagu 1. srpnja 2001. godine, a kojima je promijenjen i naziv ovog Zakona u Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmijenjen je članak 19. Zakona, na način da više nije propisana obveza za fizičke i pravne osobe da dostavljaju Poreznoj upravi podatke potrebne za razrez poreza na cestovna motorna vozila.
Budući da više nije propisana obveza prijavljivanja podataka od strane vlasnika cestovnih motornih vozila, za svrhu razreza poreza koristiti će se podaci iz baze podataka Ministarstva unutarnjih poslova, kako je to navedeno u pismu Ministarstva financija-Porezne uprave-Središnjeg ureda, klasa: 410-01/02-01/277; ur.broj: 513-07/02-1 od 19. ožujka 2002. godine.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu