Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/07-01/492
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.04.2007
Promjena djelatnosti i naziva dioničkog društva

Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit  banke "A"  d.d. u likvidaciji (u daljnjem tekstu: Banka),. Naime, Banka kao financijska institucija iz članka 11. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), bila je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost i nije bila upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Obzirom da će im prestankom razdoblja likvidacije banka "B" oduzeti licencu za banke, Banka će ostati dioničko društvo sa vrlo velikim temeljnim kapitalom. Kako bi iskoristili temeljni kapital za neku drugu aktivnost dioničari namjeravaju promijeniti djelatnost i naziv Banke odnosno dioničkog društva, pa je postavljeno pitanje da li se u tom slučaju tretiraju kao novo društvo koje se može odmah upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ili trebaju čekati početak iduće 2008. godine.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 40. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), propisano je da poduzetnici koji su u tekućoj godini obavili oporezive isporuke dobara i usluga iznad 85.000,00 kuna, postaju porezni obveznici od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine Poreznoj upravi podnose prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

 

Poduzetnici koji počinju s obavljanjem djelatnosti i žele da se na njih primjenjuju odredbe članka 22. stavak 1. Zakona u istoj godini u kojoj su počeli s obavljanjem djelatnosti obvezni su prema odredbi članka 40. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost s prvim poduzetničkim aktivnostima, a najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga koja podliježe oporezivanju.

 

Društvo koje će nakon prestanka razdoblja likvidacije i oduzimanja licence za banke osnovati dioničari tijekom 2007. godine, i kod kojeg će doći do promjene naziva i djelatnosti poslovanja društva, više neće prema navodima iz upita obavljati djelatnost oslobođenu plaćanja poreza na dodanu vrijednost iz članka 11. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U smislu odredbi Zakona i Pravilnika društvo se smatra novo osnovanim društvom koje se u skladu s odredbom članka 40. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost može upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u 2007. godini.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu