Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/00-01/720
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 12.02.2002
Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Prema odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99 do 67/01), propisano je da Vlada Republike Hrvatske od dosadašnjih gospodarskih jedinica u sastavu kaznionica može osnovati trgovačka društva u 100% vlasništvu Republike Hrvatske.
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Uprava za zatvorski sustav, pismom klasa:410-01/01-01/1 od 22. siječnja 2002. godine, izvijestilo da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. prosinca 2001. godine donijela Zaključak da će se trgovačka društva osnovati od dijela gospodarske jedinice "Lipovica" Kaznionice u Lipovici-Popovači i od dijela gospodarske jedinice "Orljava" Kaznionice u Požegi, pogona konfekcije.
Prema odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Europskim zatvorskim pravilima, dio gospodarskih jedinica se nužno mora organizirati kao radionice za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika.
Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne uprave ("Narodne novine", broj 4/02) koja je stupila na snagu 16. siječnja 2002. godine, prema kojoj su kaznionice postale sastavni dio Uprave za zatvorski sustav u okviru Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne uprave.
Odlukom o prestanku rada gospodarskih jedinica "Ivančica" Kaznionice u Lepoglavi, "Odra" Kaznionice u Turopolju, "Valtura" Kaznionice u Valturi te dijelova gospodarskih jedinica "Orljava" Kaznionice u Požegi i "Lipovica" Kaznionice u Lipovici-Popovači ("Narodne novine", broj 4/02), ukinute su gospodarske jedinice u okviru kaznionica, a ukinuti dijelovi gospodarskih jedinica ustrojeni su kao odjeli za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika u okviru kaznionica.
Gospodarske jedinice u okviru kaznionica bile su obveznici poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima, a time niti obveznicima poreza na dodanu vrijednost, ako obavljaju poslove u okviru svojih ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica, Porezna uprava može rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.Budući da će prema očitovanju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave odjeli za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika u okviru kaznionica i nadalje zadržati dosadašnji opseg proizvodnje i prometa, mišljenja smo da su porezni obveznici te im je u tom smislu s danom njihovog konstituiranja kao dijela Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samuprave, potrebno utvrditi status poreznog obveznika i o tome izdati rješenje u smislu odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu