Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/74
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 15.03.2002
Porez na dodanu vrijednost na ulaznice za razgledavanje spomenika kulture
Udruga "A" uputila nam je dopis u kojemu navodi da je upisana u Registar udruga Splitsko-dalmatinske županije, sa svrhom poticanja i razvoja hrvatske likovne umjetnosti, te da prema sporazumu o upravljanju i korištenju podruma Dioklecijanove palače (spomenika nulte kategorije) koristi prostor za izložbenu djelatnost i naplaćuje ulaznice za razgledavanje spomenika kulture. Udruga je zatražila mišljenje o tome jesu li obvezni uplatiti PDV s te osnove. Pripominju da su sredstva ostvarena od ulaznica namjenska - za redovito održavanje podruma Dioklecijanove palače, te da po računima za ulaznice plaćaju PDV.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje dobra i usluge. Poduzetnikom se, u smislu odredaba ovoga Zakona, smatra svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Poduzetnici, u smislu odredaba Zakona, mogu biti i razni oblici udruženja osoba. Javne ustanove u kulturi, u smislu odredaba Zakona, također su poduzetnici.
Međutim, prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 10. Zakona i članka 65. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01), od plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara i usluga koje obave javne ustanove u kulturi (muzeji, galerije, arhivi, knjižnice, kazališta, orkestri i druge glazbenoscenske, konzervatorske, restauratorske ustanove i ustanove za zaštitu spomenika kulture), te usluge i isporuke dobara samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija. Navedeno oslobođenje ostvaruju pod uvjetom da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih ustanova, zajednica, samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija, što je propisano člankom 11. stavak 2. Zakona i člankom 65. Pravilnika.
Porezno oslobođenje znači da navedene ustanove za obavljene usluge i isporuke dobara ne zaračunavaju porez, ali u isto vrijeme nemaju niti pravo na odbitak pretporeza, odnosno poreza koji su im zaračunali njihovi dobavljači, te zapravo snose taj porez.
Prema tome, ako je Udruga "A" javna ustanova u kulturi iz članka 11. Zakona koja posluje prema posebnim propisima, po svim ulaznim računima kojima je dobavljač zaračunao porez na dodanu vrijednost (pa i računima za tiskanje ulaznica) plaća porez na dodanu vrijednost. Po izlaznim računima (pa i ulaznicama za razgledavanje spomenika kulture) nije obvezna obračunati porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s ovim odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu