​​​PROJEKTI

Porezna uprava sudjeluje u nizu projekata koji su prepoznati kao optimalna forma jačanja kapaciteta, provedba reformi te prilagodba pravnoj stečevini Europske unije. 

Najvažniji projekti u kojima Porezna uprava sudjeluje su:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti - poseban instrument s pratećim financijskim sredstvima koji državama članicama Europske unije osigurava ubrzani gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja nakon krize uzrokovane panedmijom koronavirusa. Osim toga, cilj je i stvaranje otpornijeg društva i održivijeg gospodarstva. Detaljnije informacije ​o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti dostupne su ovdje.​

Europski socijalni fond jedan je od strukturnih fondova Europske unije (uz Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond), kojem je osnovni cilj smanjenje razlika u životnom standardu u državama članicama Europske unije i to kroz promicanje ekonomske i socijalne kohezije. Europski socijalni fond usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane Europske unije prilikom njihovog zapošljavanja. Europska komisija i države članice Europske unije zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda i načine trošenja financijskih sredstava fonda. Više o fondu na: www.esf.hr 

Instrument za tehničku potporu (TSI) program je Europske unije koji državama članicama pruža prilagođeno tehničko stručno znanje za izradu i provedbu reformi. Potpora se temelji na potražnji i za nju nije potrebno sufinanciranje država članica. Riječ je o važnoj sastavnici inicijative EU-a za pomoć državama članicama u ublažavanju gospodarskih i socijalnih posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19. Pametne, održive i društveno odgovorne reforme pridonose jačanju otpornosti gospodarstva i društva. TSI državama članicama pruža jedinstvenu pomoć u suočavanju s izazovima reformi. Potpora se može pružiti u obliku strateškog i pravnog savjetovanja, studija, osposobljavanja i stručnih posjeta na terenu. Može obuhvaćati bilo koju fazu procesa reforme: od pripreme i izrade reformi do njihova razvoja i provedbe.​