​ANKETNI UPITNIK O ZASTUPLJENOSTI eRAČUNA U REPUBLICI HRVATSKOJ​

​U okviru projekta Fiskalizacija 2.0 kojim se kroz obveznu primjenu elektroničkog računa opseg fiskalizacije proširuje na bezgotovinska plaćanja u B2G i B2B segmentu Porezna uprava provela je anketni upitnik. 

Anketni upitnik proveden je od 18. siječnja do 17. veljače 2023. među hrvatskim poduzetnicima s ciljem prikupljanja informacija od poslovnih korisnika vezanih uz trenutno korištenje eRačuna kao i o očekivanjima u slučaju obvezne razmjene eRačuna za transakcije između poslovnih subjekata. 

Rezultati anketnog upitnika na uzorku od 15.299 sudionika pokazuju kako većina ispitanika koji trenutno koriste eRačun (76 posto) pozitivno gleda na doprinos eRačuna poslovanju. Dodatno, većina ispitanih (65 posto) vjeruje da bi obveznom primjenom tog standarda moglo doći do administrativnog rasterećenja poduzetnika. 

Analiza trenutnog stanja pokazuje da u svom poslovanju eRačun koristi nešto više od 40 posto ispitanika. U značajno većem postotku korištenje eRačuna navode ispitanici u kategoriji velikih i srednjih poduzetnika (75 posto). Kod malih poduzetnika taj je postotak nešto manji (61 posto) dok kod mikropoduzetnika i samostalne djelatnosti udio pada ispod 30 posto. Njih velika većina ne koristi eRačun jer ne prepoznaju poslovnu potrebu, a među ostalim razlozima navode previsoku cijenu slanja eRačuna s obzirom na njihove potrebe (izdavanje malog broja računa). Također navode i to da su postojeća rješenja komplicirana za implementaciju (elektronički potpisi, staromodni načini komuniciranja sustava, integracije s platformama).

Kako će rezultati upitnika poslužiti kao ulazne vrijednosti za zakonodavni okvir i daljnji tehnički razvoj sustava, njime su obuhvaćena pitanja o načinu kreiranja računa, opcije slanja i zaprimanja, pitanje arhive te frekvencija izdavanja eRačuna. 

Cjelovite rezultate anketnog upitnika možete vidjeti ovdje​

Ukupno gledajući, iz prikupljenih informacija može se zaključiti kako hrvatski poduzetnici još uvijek njeguju tradicionalan način poslovanja i da se novim tehnološkim rješenjima najbrže prilagođavaju veliki i srednji poduzetnici. Primjena eRačuna, kao najraširenije elektroničke isprave u svijetu danas predstavlja osnovicu za razvoj elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva općenito, uz vrlo važnu komponentu očuvanja okoliša. Zbog toga Europska unija priprema regulativu kojom će propisati obvezno izdavanje eRačuna na zajedničkom tržištu, a Republika Hrvatska kroz projekt Fiskalizacije 2.0 osigurava okvir za obveznu primjenu eRačuna i podršku za učinkovitije i konkurentnije poslovanje.