​PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

 

 

Objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, kojim se između ostalih prijedloga, predlaže i sadržaj i oblik novog jedinstvenog obrasca za izvješćivanje o isplaćenim primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak – Obrazac JOPPD.
 

Dokumenti

  
  
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.pdf
  
Obrazac JOPPD (stranica A).pdf
  
Obrazac JOPPD (stranica B).pdf
  
Prilog 1 – Podnositelj izvješća.pdf
  
Prilog 2 – Stjecatelj primitka osiguranik.pdf
  
Prilog 3 – Primici obveze doprinosa.pdf
  
Prilog 4 – Neoporezivi primici primici koji se ne smatraju dohotkom.pdf
  
Prilog 5 – Način isplate izvršenja obveze.pdf
  
Obrazac M.pdf