PROPISANA UPLATA PRIREĐIVAČA NAGRADNIH IGARA U KORIST HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA​


OBVEZNIK

Priređivač nagradne igre


OSNOVICA NAKNADE​

Od utvrđene vrijednosti fonda nagradnih igara priređivači plaćaju naknadu u iznosu od 5% u korist Hrvatskog crvenog križa.

Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna (663,61 eura​) nakon završetka nagradne igre nije podijeljen priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.​


 

STOPA / IZNOS

5%


NAZIV I BROJ RAČUNA

Hrvatski crveni križ

HR7323600001101396032

Državni proračun Republike Hrvatske

HR1210010051863000160


​PROPISI

Zakon o igrama na sreću NN 87/09​, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara NN 8/10