POREZ NA PROMET NEKRETNINA


POREZNI OBVEZNIK

Stjecatelj vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV).


 

​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

​Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.


STOPA / IZNOS

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3 posto.


NAZIV I BROJ RAČUNA

Račun poreza na promet nekretnina grada / općine


GRAD/OPĆINA RAČUN

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru


​PROPISI

Zakon o porezu na promet nekretnina NN 115/16, 106/18

Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina NN 1/17