POSEBNI POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

 

​POREZNI OBVEZNIK ​Društvo za osiguranje koje s pravnim i fizičkim osobama sklapa ugovore i naplaćuje premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika
​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA ​Premija osiguranja od automobilske odgovornosti koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila
Premija kasko osiguranja cestovnih vozila koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila
​STOPA / IZNOS ​15% od ugovorene premije osiguranja od automobilske odgovornosti
10% od ugovorene premije kasko osiguranja cestovnih vozila
​NAZIV I BROJ UPLATNOG RAČUNA ​Državni proračun Republike Hrvatske IBAN KONSTRUKCIJA: HR1210010051863000160
1001005-1863000160
​PROPISI Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila NN 150/02
Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih motornih vozila NN 16/03, 1/17