POSEBNI POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA


​POREZNI OBVEZNIK

Društvo za osiguranje koje s pravnim i fizičkim osobama sklapa ugovore i naplaćuje premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika.


POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

Premija osiguranja od automobilske odgovornosti koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila.

Premija kasko osiguranja cestovnih vozila koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila.


STOPA / IZNOS

15% od ugovorene premije osiguranja od automobilske odgovornosti.

10% od ugovorene premije kasko osiguranja cestovnih vozila.


NAZIV I BROJ UPLATNOG RAČUNA

Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN KONSTRUKCIJA: HR1210010051863000160

1001005-1863000160


​PROPISI

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila NN 150/02

Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih motornih vozila NN 16/03, 1/17