POREZ NA PLOVILA

 

​POREZNI OBVEZNIK ​Pravne i fizičke osobe vlasnici plovila.
​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA ​Porez na plovila plaća se godišnje ovisno o dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema, te snazi motora iskazanoj u kW.
​STOPA / IZNOS ​ ​ ​Plovila bez kabine ​Od 100,00 kn do 600,00 kn
​Plovila s kabinom na motorni pogon ​Od 200,00 kn do 5.000,00 kn
​Plovila s kabinom i pogonom na jedra ​Od 200,00 kn do 4.000,00 kn
​NAZIV I BROJ RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna županije

 

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru​


ŽUPANIJA RAČUN
​PROPISI
Zakon o lokalnim porezima 115/16, 101/17​