​​​​​POREZ NA NASLJEDST​VA I DAROVE

​​POREZNI OBVEZNIK

​​Fizič​ke i pravne osobe koje na području RH naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.
​ 

POREZN​​A OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

​​Iznos gotova novca te tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica), kao i pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.

Plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kn (6.636.14 eura) na dan utvrđivanja porezne obveze.

STOPA / IZNOS

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 4 posto.

NAZIV I BROJ RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna županije


ŽUPANIJA RAČUN

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru
 

​PROPISI

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17, 114/22​​