POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

 

​POREZNI OBVEZNIK ​Fizičke i pravne osobe koje na području RH naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.
​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

Iznos gotova novca te tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica), kao i pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.

Plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kn na dan utvrđivanja porezne obveze.
​STOPA / IZNOS 4%
​NAZIV I BROJ  RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna županije

 


ŽUPANIJA RAČUN
​PROPISI
Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17​