​​​​​​​​​POREZ NA DOHODAK​

​POREZNI OBVEZNIK

1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak,

2. Nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.​

Izvori dohot​​ka​

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine),​

2. dohodak od samostalne djelatnosti,​

3. dohodak od imovine i imovinskih prava,

4. dohodak od kapitala,​​

5. drugi dohodak.​

Rezident​

1. Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište,​

2. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.​

Nerezident​

Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.​


POREZNA OSNO​​VICA/PREDMET OPOREZIVANJA

Rezident

Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.​

Nerezident​

Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.​​

Rezident i nerezident​

Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:

1. za iznos plaća novozaposlenih osoba,

2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,

3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,

4. i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3., koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.​


STOPA / ​IZNOS

20% do 360.000,00 kuna (47.780,28 eura)  godišnje - do 30.000,00 kuna (3981,69 eura) mjesečno

30% iznad 360.000,00 kuna (47.780,28 eura​)   godišnje  - iznad 30.000,00 kuna (3981,69​ eura)​ mjesečno


​OSOBNI ODBITAK

Tablica osobnih odbitaka​

NAZIV I BROJ RAČUNA​​​

Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada / općine


GRAD/OPĆINA RAČUN

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru 


PROPISI​

Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151,22

Pravilnik o pore​zu na dohodak 10/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22,  156/22, 1/23. 56/23​​

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djela​​tnosti​ 1/20, 1/21, 156/22. 15/23​

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smjestaja u turizmu 1/19, 1/20, 1/21, 156/22

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima​ NN 20/17, 62/17, 129/19​ ​​​​​​​