POREZ NA DOHODAK

 

​POREZNI OBVEZNIK ​1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak,
2. Nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.​
Izvori dohotka
1. dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine),​
2. dohodak od samostalne djelatnosti,​
3. dohodak od imovine i imovinskih prava,​
4. dohodak od kapitala,​
6. drugi dohodak.​
Rezident
1. Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište,​
2. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.​
Nerezident
Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.​
​POREZNA OSNOVICA/
PREDMET OPOREZIVANJA
Rezident
Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.​
Nerezident
Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.​
Rezident i nerezident
Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:
1. za iznos plaća novozaposlenih osoba,
2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,
3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,
4. i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3., koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.​
​STOPA / IZNOS ​24% do 360.000,00 kn godišnje (do 30.000,00 kn mjesečno)
36% iznad 360.000,00 kn  godišnje  (iznad 30.000,00 kn mjesečno)
​OSOBNI ODBITAK Tablica osobnih odbitaka
​NAZIV I BROJ RAČUNA​​

​Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada / općine

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru 


GRAD/OPĆINA RAČUN
PROPISI
Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18
Pravilnik o pore​zu na dohodak 10/17, 106/18, 1/19, 80/19​
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​ 1/17
Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu 1/19​​​
Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima​ NN 20/17, 62/17​
 

 


​​​​​​​