​​​POREZ NA KUĆE ZA ODM​​OR

​POREZNI O​BVEZNIK

Pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor.

POREZNA OSNOVIC​A / PREDMET OPOREZIVANJA

Četvorni metar korisne površine. Visinu poreza kuće za odmor propisuje svo​jom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

STO​​​PA / IZNOS

Od 5,00 kn do 15,00 kn ( od 0,66 do 1,99 eura/m2)

NAZIV I BROJ ​​​​RAČUNA

Račun za redovno poslovanje proračuna grada / općine.


GRAD/OPĆINA RAČUN

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru​

PRO​​PISI

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17, 114/22