POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

​POREZNI OBVEZNIK ​Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.
​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA ​Javna površina koja se koristi. Što se smatra javnom površinom svojom odlukom propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
​STOPA / IZNOS ​Visinu, način i uvjete propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
​NAZIV I BROJ RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna grada / općine.

 

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru 


GRAD/OPĆINA RAČUN
 ​ ​
​PROPISI
Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17