​POREZ NA C​ESTOVNA MOTORNA VOZILA

​​POREZNI OBVEZNIK

​Pravne i fizičke osobe koje su na dan registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole vlasnici ili korisnici upisani u prometnu dozvolu osobnih automobila,motocikala i četverocikala.

POREZNA OSNO​VICA / PREDMET OPOREZIVANJA

Porez na cestovna motorna vozila se plaća jednom godišnje prilikom registracije ili ovjere produže​​nja važenja prometne dozvole osobnih automobila , motocikala, lakih četverocikala i četverocikala (do 10 godina starosti), prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila.

STOPA / IZNOS

​Automobil - Od 200,00 kn do 1.500,00 kn​

Motocikl - Od 50,00 kn do 1.200,00 kn

Laki četverocikli i četverocikli - ​Od 30,00 kn do 140,00 kn

NAZIV I BROJ RAČUNA

Račun za redovno poslovanje proračuna županije


ŽUPANIJA RAČUN


​PROPISI

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17