POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE

 

​POREZNI OBVEZNIK ​Pravna i fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.
​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA ​Automati za zabavne igre (osim biljara koji imaju istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza).
​STOPA / IZNOS ​100,00 kn mjesečno po automatu
​NAZIV I BROJ RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna županije

 

ŽUPANIJA RAČUN
​PROPISI
Pravilnik o priređivanju zabavnih igara NN 1/17
Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre NN 1/17
Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17