​​​​POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE

​​POREZNI OBVEZNIK

Pravna i fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostori​ma.

​POREZN​​​​A ​​OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

Automati za zabavne igre (osim biljara koji imaju istaknutu ​markicu Hrvatskog biljarskog saveza).

ST​​OPA / IZNOS

100,00 kn  ( 13, 27 eura) mjesečno po automatu.

​NAZIV I BROJ ​​RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna županije


ŽUPANIJA RAČUN

​PRO​​PISI

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara NN 1/17

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre NN 1/17

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17, 114/22