POREZNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

 

1. DRŽAVNI POREZI ​ ​ ​ ​

1.1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST​

​ ​

​1.2 POREZ NA DOBIT

1.​​3 POSEBNI POREZI I TROŠARINE ​ ​

1.3.1 ​Posebni porez na motorna vozila

​1.3.2 Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića

1.3.3 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

1.3.4 Trošarinski sustav oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije

​2. ŽUPANIJSKI POREZI ​ ​ ​

2.1 ​POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

​ ​ ​ ​

2.2 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA

2.​3 POREZ NA PLOVILA

2.4 POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE

​3. GRADSKI ILI OPĆINSKI POREZI ​ ​ ​ ​

​3.1 PRIREZ POREZU NA DOHODAK

​ ​ ​ ​ ​

3.2 ​POREZ NA POTROŠNJU

3.3 POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

3.4 POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

3.5 POREZ NA PROMET NEKRETNINA

​4. ZAJEDNIČKI POREZ​

4.1 ​POREZ NA DOHODAK​ ​

5. POREZI NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I NAKNADE NA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ​ ​ ​ ​ ​ ​

5.1 ​LUTRIJSKE IGRE ​

​5.1.1 Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara

5.1.2 Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

5.2 ​IGRE U CASINIMA

5.3 ​IGRE KLAĐENJA ​

5.3.1 Naknade za priređivanje klađenja

5.3.2 ​Porez na dobitke od igara klađenja

​5.4 IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA

​5.5 NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE PRIGODNIH JEDNOKRATNIH IGARA NA SREĆU

​6. NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNIH IGARA

6.1 PROPISANA UPLATA PRIREĐIVAČA NAGRADNIH IGARA U KORIST HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA