POREZNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE


 

1. DRŽAVNI POREZI

     1.1 POREZ NA DODA​NU VRIJEDNOST​​

     1.2. POREZ NA DOBIT

     1.​​3 POSEBNI POREZI I TROŠARINE

          1.3.1 ​Posebni porez na motorna vozila         

          ​1.3.2 Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića

          1.3.3 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

          1.3.4 Trošarinski sustav oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije


​2. ŽUPANIJSKI POREZI

     2.1 ​POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

     2.2 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA

     2.​3 POREZ NA PLOVILA

     2.4 POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE


​3. GRADSKI ILI OPĆINSKI POREZI

     3.1 PRIREZ POREZU NA DOHODAK

     3.2 ​POREZ NA POTROŠNJU

     3.3 POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

     3.4 POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

     3.5 POREZ NA PROMET NEKRETNINA


​4. ZAJEDNIČKI POREZ​

     4.1 ​POREZ NA DOHODAK


5. POREZI NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I NAKNADE NA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

     5.1 ​LUTRIJSKE IGRE

          5.1.1 Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara

          5.1.2 Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

     5.2 ​IGRE U CASINIMA

     5.3 ​IGRE KLAĐENJA ​

          5.3.1 Naknade za priređivanje klađenja

          5.3.2 ​Porez na dobitke od igara klađenja

     5.4 IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA

     5.5 NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE PRIGODNIH JEDNOKRATNIH IGARA NA SREĆU


​6. NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNIH IGARA

     6.1 PROPISANA UPLATA PRIREĐIVAČA NAGRADNIH IGARA U KORIST HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA