NAKNADA ZA PRIGODNO JEDNOKRATNO PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU


OBVEZNIK

Priređivač jednokratne igre na sreću


OSNOVICA NAKNADE

Zbroj ukupnih uplata za sudjelovanje u jednokratnoj igri


STOPA / IZNOS

5%


NAZIV I BROJ RAČUNA

Državni proračun Republike Hrvatske

HR1210010051863000160


PROPISI

Zakon o igrama na sreću NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22