IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA

 

OBVEZNIK ​Priređivač igre na sreću na automatima
OSNOVICA NAKNADE
Mjesečna osnovica naknade: zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću

Godišnje naknade:
1. Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću na automatima
2. Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu na elektronskom roulettu do 6 igraćih mjesta
3. Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubu na elektronskom roulettu iznad 6 igraćih mjesta
automat-klubu
​STOPA / IZNOS
Iznos mjesečne naknade: 25% od osnovice
Iznos godišnje naknade:
1. Iznos godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima - 10.000,00 kn po automatu
2. Iznos godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubu na elektronskom roulettu do 6 igraćih mjesta — 40.000,00 kn
3. Iznos godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubu na elektronskom roulettu iznad 6 igraćih mjesta — 50.000,00 kn
NAZIV I BROJ RAČUNA
Državni proračun Republike Hrvatske
 HR1210010051863000160
​PROPISI

Zakon o igrama na sreću NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14

Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću NN 38/10, 130/10, 49/13, 12/14

Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću NN 8/10 , 48/14