​​​​​​​​​

OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA
POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA
TROŠARINE
POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA
 

 

​​