​​​​​​​​​

OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
JOPPDIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
PO-SDIzvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
PO-SD za 2023Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
PO-SD-ZIzvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti
PO-SD-Z za 2023Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti
KAMATEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate
DIVIDENDEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende
LICENCEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence
OSTALI DOHODAKZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj
INO-DOHIzvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
INO-DOH za 2023Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
Dobrovoljna prijava ino primitakaDobrovoljna prijava inozemnih primitaka
RPOPrijava radi upisa u registar poreznih obveznika
DOHPrijava poreza na dohodak
DOH za 2023Prijava poreza na dohodak
DOH-ZPrijava dohotka od zajedničke djelatnosti
DOH-Z za 2023Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti
PKKartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada
POTVRDA za 2023Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
POTVRDAPotvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
DIPopis dugotrajne imovine
DI za 2023Popis dugotrajne imovine
KPIKnjiga primitaka i izdataka
KPI za 2023Knjiga primitaka i izdataka
KPRKnjiga prometa
KPR za 2023Knjiga prometa
P-PPIPregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
P-PPI za 2023Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
TOEvidencija o tražbinama i obvezama
TO za 2023Evidencija o tražbinama i obvezama
ZPP-DOHObrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku
ZPP-DOH za 2023Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku
DPOMPotvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
EPEvidencija o prometu
EPOMEvidencija o primicima od nesamostalnog rada
EPOM za 2023Evidencija o primicima od nesamostalnog rada
STPodaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
ST za 2023Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
 

 

​​