OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
JOPPDIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
PO-SDIzvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
PO-SD-ZIzvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti
KAMATEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate
DIVIDENDEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende
LICENCEZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence
OSTALI DOHODAKZahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj
INO-DOHIzvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
Dobrovoljna prijava ino primitakaDobrovoljna prijava inozemnih primitaka
RPOPrijava radi upisa u registar poreznih obveznika
DOHPrijava poreza na dohodak
DOH-ZPrijava dohotka od zajedničke djelatnosti
PKKartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada
POTVRDAPotvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
DIPopis dugotrajne imovine
KPIKnjiga primitaka i izdataka
KPRKnjiga prometa
P-PPIPregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
TOEvidencija o tražbinama i obvezama
ZPP-DOHObrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku
DPOMPotvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
EPEvidencija o prometu
EPOMEvidencija o primicima od nesamostalnog rada
STPodaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
 

 

​​