OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
  
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence
  
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj
  
Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu
  
Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika
  
Prijava u registar poreznih obveznika – članak 57. stavak 2. Zakona
  
Prijava poreza na dohodak za 2018. godinu
  
Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti
  
Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada
  
Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
  
Popis dugotrajne imovine
  
Knjiga primitaka i izdataka
  
Knjiga prometa
  
Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2018. godinu
  
Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
  
Evidencija o tražbinama i obvezama
  
Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2018. godinu
  
Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  
Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja
  
Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada
  
Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
  
Evidencija o prometu
  
Evidencija o primicima od nesamostalnog rada
  
Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
  
Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
 

 

​​