OBRASCI

 

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

 

  
  
  
Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost
  
Knjiga izdanih (izlaznih) računa
  
Knjiga primljenih (ulaznih) računa
  
Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje
  
Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije
  
Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU
  
Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu
  
Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU
  
Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost
  
Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa
  
Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra
  
Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže
  
Zahtjev za povrat (tax refund form)
  
Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže
  
Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
  
Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63
  
Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona
  
Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze
  
Izvješće o obavljenim donacijama hrane
  
Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a
  
Potvrda o korištenju gotovinskog pologa
  
Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa
  
Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika
 

 

​​